Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Dofinansowanie na szkolenia HR


Pracownicy z wybranych firm aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” na Kursy Dla Reprezentantów Sprzedaży wsparcie dostały następujące projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Programistów w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • multimedialny projekt Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • import wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • innowacyjny aparat EKG
 • nowoczesny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • sporządzenie metodyki oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i implementacja procedury skalowania i poprawy wydajności baz rejestrów.
 • opracowanie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • sporządzenie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych systemów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • koncepcja do samodzielnego tworzenia stron www oraz serwisów społecznościowych
 • platforma telekonferencji przez Internet
 • rozbudowa laboratorium B+R w AFLOFARM w oparciu o nowoczesne urządzenia i oprojektowanie
 • system systemowego generowania aplikacji na urządzenia mobilne.
 • proces wyboru świadczeniodawcy i rezerwacji wizyt dla pacjentów gabinetów stomatologicznych.
 • utworzenie portalu e-testy.pl – budowa bazy i sprzedaż cyfrowych systemów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • implementacja innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B
 • wdrożenie nowoczesnego scentralizowanego procesu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług cyfrowych B2B.
 • implementacja modelu B2B w firmie Flokatex
 • wdrożenie modelu zarządzania kontraktami i integracja baz zasobów
 • uruchomienie i udostępnienie e-usługi w postaci portalu modowego Powear.pl
 • wypracowanie interaktywnego narzędzia do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • wypracowanie elektronicznego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę
 • stworzenie mobilnego serwisu wirtualnych targów branżowych dla biznesu.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie załogi