Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Powiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Informacja – test – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Trenerów Wewnętrznych:

Obowiązkiem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Pierwszym zadaniem powinien stać się program spotkania inspiracyjne z radzenia sobie ze zmanami

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • diagnoza kompetencji zawodowych
 • Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie
 • Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasu własnej pracy
 • Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI „KLAR” Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII KLINICZNEJ W BYDGOSZCZY
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI „DOM NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE „YOKOZUNA” W NOWYM TARGU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BĘDKOWICACH
 • FUNDACJA DUM SPIRO, SPERO
 • „FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ”
 • RZESZOWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI
 • STOWARZYSZENIE „DAJ SZANSĘ” POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM – NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W PRZEWORSKU „JEDYNKA”
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE DZIECI”
 • CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU „W ŚWIECIE DŹWIĘKÓW”
 • POWIATOWY KLUB SPORTOWY „MOS”