Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr CXX/25 5 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda debata podczas panelu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Audyt skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Gry Szkoleniowe
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja tkanin
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubański oraz sławieński

  Upoważnieni beneficjenci to: „ELEKTRIM-Mysłakowice” Sp. z o.o., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „PATEREK” S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych MADRO Sp. z o.o., Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., Telewizja Kablowa „ANTSERWIS” Sp. jawna Ewa Robowska i Ryszard Dymek , „DE NOVO” HANDEL I TECHNIKA, Bielenda Kosmetyki Nauralne Sp. z o.o., ES SYSTEM K , INCO-VERITAS , KTL.PL , POLISHMEDIC Sp. z o.o., WYDAWNICTWO I DRUKARNIA PPHU LIBRA SPÓŁKA CYWILNA, AGPOL OLESZCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, P.W. Foliarex Sp. z o.o., Autonomiczne Systemy Energetyczne – Polit Bogusław

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.