Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Subwencje na kursy HR


Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Program Pomocowy” do eksperckiego etapu przechodzą tu wymienione aplikacje:

 • zbudowanie mobilnej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – szkolenia miekkie
 • stworzenie cyfrowej usługi treningu umysłu i ekspansji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – treningi z przywództwa
 • Szkolenia Z Zarządzania W Łodzi – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie platformy oraz wdrożenie e-usługi w postaci systemowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – treningi negocjacyjne
 • wypracowanie portalu umożliwiającego narzędziowe świadczenie usługi w postaci e-reklamy – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie wirtualnego portalu prawnego przez Trinity Fundusze Europejskie SA w organizacji – szkolenia HR
 • przyrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez implementacja procesu B2B – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji danych pomiędzy Estelligence a klientami – szkolenia z obslugi klienta
 • Agn@s – multimedialna struktura współpracy B2B pomiedzy Agencja Nasienna sp z oo a Partnerami – szkolenia z asertywności
 • Badania drogą intensyfikacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi z przywództwa
 • Biblioteka HDRISP: modernizacyjne oprojektowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji PKWiU 2433 – szkolenia HR
 • Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry – warsztaty z delegowania
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – szkolenia negocjacyjne
 • e-Fachowiec – systemowe kojarzenie zleceniodawców i wykonawców usług – szkolenia z delegowania
 • elektroniczna wymiana rejestrów jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – warsztaty z przywództwa