Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Symulacje strategiczne – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione problemy do egzaminu:

  • zabawa kreatywna – „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji” i „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze”
  • gra biznesowa – „Okultyzm w obserwowanych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe” oraz „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • symulacja biznesowa : „Wpływ marketingu internetowego na treść użytkownika. Weryfikacja witryn informacyjnych” i Drużynowe Symulacje Szkoleniowe oraz „Wiatry lokalne na Ziemi”
  • symulacja słownikowa – „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” i „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych”
  • symulacja biznesowa – „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)” i „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na modelu „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • gra biznesowa : „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879” oraz „Marketingowa kreacja kobiety”
  • symulacja lingwistyczna : „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” oraz „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy”
  • symulacja strategiczna : „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej” oraz „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej”
  • gra strategiczna – „Chorwacka literatura wojny i emigracji na przykładzie dzieł Dubravki Ugrašić” oraz „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”