Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Gry biznesowe – tematy do zaliczenia


Informujemy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • zabawa strategiczna : „Moc perswazyjna nagłówków prasowych” i „Ziołolecznictwo – dawne, a współczesne na studium przypadku obserwowanych źródeł literackich”
  • zabawa językowa : „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach” oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • zabawa zespołowa : „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie”” oraz Symulacje Menedżerskie i „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku”
  • symulacja kreatywna – „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” i „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”
  • zabawa słownikowa – „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego” i „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza”
  • zabawa biznesowa – „Kuchnia polska a tożsamość Polaków” oraz „Polki we współczesnym życiu politycznym”
  • gra biznesowa – „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” i „Hip hop jako komunikacja subkulturowa”
  • gra kreatywna – „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs” i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • gra słownikowa : „Etykieta językowa w komunikacji na modelu klient – sprzedawca” oraz „Częstość i długotrałość występowania dostępnych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010”