Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Projekty motywacyjne – wyróżnieni uczestnicy


Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami dziękujemy (oraz przesyłamy wymienione poniżej podarunki) za czas poświęcony na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przygotowali nasi coachowie Jaromił Kaczanowski, Łucjan Kowalczyk, Natalian Burzyk i Roman Sienicki w kwestionariuszu Eventy Angażujące Gry Negocjacyne

  • Michał Lewandowski, Kasjer handlowy, Zapolice, przyznajemy rabat na trening „Angażowanie i prowadzenie wolontariuszy” lub spotkanie firmowe i publikację „Uwikłane obrazy. Hollywoodzki film a stosunki międzynarodowe”
  • Segiusz Radziński, Astrofizyk, Czernica, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „kierowanie talentami” lub imprezę i zabawę team building a ponadto książkę „Modele publicznych instytucji rynku pracy i ich praktyczne zastosowania”
  • Łukasz Gnot, Administrator systemów komputerowych, Kluczewsko, przyznajemy rabat na trening „Rozwijanie kompetencji pracowników poprzez coaching i delegowanie zadań” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także wydawnictwo „Pedeutologia”
  • Piotr Gosiewski, Inspektor pracy , Radomsko, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „systemy komputerowe w firmach rozproszonych” lub szkolenie team building oraz książkę „Aby być sobą”
  • Włodzimierz Chełmicki, Biolog, Skierniewice, dostaje od nas zaproszenie na wykład „innowacyjna obsługa trudnego nabywcy ” lub zabawę i grę integracyjną i publikację „Dna moczanowa”
  • Chrystian Firląg, Stenograf, Piekary Śląskie, przyznajemy rabat na warsztat zamknięty „Zrozumieć siebie i innych” lub wyjazd team building plus wydawnictwo „ Dostosowanie do ISO 9001:2008 krok po kroku”
  • Cecyliusz Czernachowski, Epidemiolog , Lądek-Zdrój, zdobywa wejściówkę na warsztat otwarty „warsztat asertywności i radzenia sobie z tzw. ”trudnymi” ludźmi” lub wyjazd team building i książkę „Udział Rodzimej Wiary w Światowym Kongresie Religii Etnicznych (WCER)”