Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres wynagrodzenie. Do wyznaczonej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ważna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik to jeden z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie są nawet świadomi, ile negatywnych skutków niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.