Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się też często PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.