Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Zawiadomienie – test – Szkolenie Dla Trenerów

Aktualności – zaliczenie – Kurs InstruktorskiNiniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Sprzedaży:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym zadaniem winien być temat wykłady z obsługi klienta

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Negocjacje handlowe i obrona marży
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Relacje 360° – szkolenie o relacjach i związkach międzyludzkich
 • szef doskonały-to możliwe


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA „DWÓR W PODSTOLICACH”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „ADA”
 • „DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY BARTEK”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ
 • STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PELPLINA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 2 IM. SYBIRAKÓW W AUGUSTOWIE
 • WOJSKOWE STOWARZYSZENIE TENISOWE GARNIZONU WARSZAWA „RETURN”
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY OSTROMECKO
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA
 • „STOWARZYSZENIE ŻYDOWSKIE MAGEN DAWID”
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – DORZECZE WISŁY”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY W IŁAWIE