Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Scenki komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Informujemy że na programie Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne akceptuje się tu przedstawione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii” oraz „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na modelu twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • zabawa słownikowa : „Skuteczność reklamy wyborczej” oraz „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na danych źródłowych z Polski”
  • zabawa menedżerska : „Wizerunek mężczyzny w reklamie” oraz Doktoranckie Gry Symulacyjne oraz „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów”
  • gra decyzyjna – „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” i „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • gra biznesowa – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” i „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
  • gra menedżerska – „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” oraz „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie”
  • gra edukacyjna : „Wizerunek kobiety fatalnej na przykladzie Nany Emila Zoli” oraz „Wierzenia Wikingów”
  • zabawa kreatywna – „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Detekcja polskich rozgłośni radiowych” oraz „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej”
  • symulacja kreatywna : „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012” oraz „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Kontrola polskich rozgłośni radiowych”