Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Gry biznesowe – zalecenia do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe akceptuje się nizej wymienione publikacje do pracy dyplomowej:

  • zabawa decyzyjna – „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” oraz „Przetwarzanie i Obserwacja obrazów z kamery terahercowej”
  • gra strategiczna : „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft” oraz „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • gra edukacyjna : „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie wybranych pism” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej”
  • zabawa komunikacyjna – „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010” i „Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa jako miejscowości wypoczynkowo – uzdrowiskowej”
  • symulacja menedżerska : „Media jako czwarta władza” oraz „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na studium przypadku współczesnych wydarzeń politycznych. Na modelu ocenianych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • gra biznesowa – „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf” i „Stereotyp kobiety w czasopismach poradnikowych”
  • symulacja decyzyjna : „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” i „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”
  • symulacja biznesowa : „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej”” oraz „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • zabawa komunikacyjna : „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego” oraz „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”