Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Granty Europejskie na kursy menedżerskie


Ogłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Śląski Fundusz Edukacyjny” do ostatecznego etapu przechodzą niżej wymienione programy:

 • – warsztaty zamkniete
 • stworzenie elektronicznej, bezobsługowej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania zasobów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – warsztaty z komunikacji
 • Wykłady Biznesowe W Częstochowie – warsztaty pracownicze
 • wypracowanie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji rejestrów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie portalu cyfrowego elektroonlinepl adresowanego do sektora elektrycznego i jego otoczenia – treningi z kreatywności
 • stworzenie serwisu zdalnego Opinnetcom oferującego rozwiązania badania produktów i usług – szkolenia pracownicze
 • stworzenie usługi dostępu do internetowego procesu Zarządzania Relacjami z Klientem – CRM – szkolenia interpersonalne
 • progres konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – warsztaty ze stresu
 • zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez sporządzenie aplikacji do zarzadzania dokumentami – warsztaty pracownicze
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – treningi zamkniete
 • Badania i skok technologiczny technologii współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia z komunikacji
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem – warsztaty miekkie
 • Budowa i wyposażenie Centrum Biommobilizacji i nowoczesnych Materiałów Opakowaniowych – warsztaty handlowe
 • Centrum metodyki Nawigacyjnych na potrzeby nowoczesnej gospodarki morskiej – warsztaty zamkniete
 • Daily Net e-learning – nowoczesna usługa multimedialnych kursów językowych on-line – szkolenia pracownicze
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – warsztaty miekkie
 • Efektywny Pracownik Mobilny – treningi HR