Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Gry z zarządzania – materiały do zaliczenia


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe polecamy nizej wymienione problemy do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna : „Makau, jako kulturowy palimpsest i miasto dialogu międzycywilizacyjnego” i „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania”
  • gra biznesowa : „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie” i „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • gra zespołowa : „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy” i Andragogiczne Symulacje Szkoleniowe oraz „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś”
  • gra komunikacyjna – „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” oraz „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej”
  • zabawa słownikowa – „Modelowanie rozkładu temperatury powietrza w województwie lubelskim technikami GIS” oraz „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni”
  • gra strategiczna : „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka”” i „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • symulacja menedżerska : „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy” oraz „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na modelu powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki””
  • symulacja strategiczna – „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne” i „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • symulacja menedżerska : „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” i „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce”