Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr LMS/54 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Warszawie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków


 • Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność holdingów finansowych
 • Szkoły podstawowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tarnowski oraz m. Słupsk

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-Szczecinek” S.A., Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o. , Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, Asocjacja Techniczna „MIKROPOL” Sp. z o.o. , „MARTOM” GRANOPS, MATUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA, Centrum Doradztwa Finansowo – Księgowego , DAX COSMETICS , Glimat , L-SYSTEM , SIEPOMAGA sp. z o.o., YourOptions – Krzysztof Mejszutowicz, Gmina Miasta Toruń, PROFILL Kostrzewa Kalbarczyk Spółka Jawna, Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.