Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Subwencje na szkolenia menedżerskie


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Program Społeczny” do ostatecznego etapu zaakceptowano niżej wymienione programy:

 • wypracowanie cyfrowej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – warsztaty z kreatywności
 • Szkolenia Dla Firm Handlowych We Wrocławu – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie opartego na idei 3C portalu informacyjno-spolecznościowego dla lekarzy – warsztaty z delegowania
 • stworzenie portalu umożliwiającego technologiczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie serwisu elektronicznego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie strategii ekspansji importu firmy Gelg dla wyrobów i usług dotychczas oferowanych oraz nowych, nowoczesnych przedsięwzięć – szkolenia z przywództwa
 • wzrost ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – szkolenia z komunikacji
 • zwiększenie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – szkolenia z asertywności
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia HR
 • Badania drogą dynamizacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia z obslugi klienta
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia projektów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – szkolenia z delegowania
 • Biuro realizacji planów modułów optozdigitalizowanych z wykorzystaniem e-technik – treningi z komunikacji
 • Budowa platformy transakcyjnej do obsługi partnerów Biuro Plus Lewandowski Sp J – szkolenia pracownicze
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – warsztaty z kreatywności
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – treningi sprzedażowe
 • zdigitalizowana koncepcja Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – szkolenia z zarządzania projektem