Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Symulacje menedżerskie – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne rekomendujemy poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Konstytucja 3 Maja 1971 r.” oraz „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski”
  • zabawa biznesowa : „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko”” oraz „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • gra słownikowa : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” i Gry Negocjacyjne i „Wierzenia Wikingów”
  • zabawa decyzyjna – „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej” oraz „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • gra językowa – „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” i „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • zabawa zespołowa – „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie” i „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • gra kreatywna – „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej” i „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej”
  • zabawa komunikacyjna : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • gra zespołowa – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” oraz „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich”