Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Rekomendacje – trenerzy z zarządzania – Integra House

Zestawienie zgłoszonych projektów w ramach dotacji Holenderskiego Grantu Innowacyjnego:

  • A0/S/LUBELSKIE-, kompleksowe przygotowanie unikatowej technologii produkcji bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA , GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM, . Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Akademia przygoda
  • B2/S/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii wytwarzania tulei papierowych i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa., DOMINOPACK DOMINIK WIECZOREK, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje fundacja szkoleniowa IBD .
  • 2/W/LUBUSKIE-, ekonomizacja innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy., OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Training Partners
  • 6/J/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym oraz poszerzenie oferty produktowo-usługowej firmy dzięki wdrożeniu nowatorskich rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki kamienia naturalnego., Gran – Mar Andrzej Caniboł, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Brainstorm
  • B0/Y/ŁÓDZKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnego łóżka szpitalnego szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez Spółkę., FORMED PRO SA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Schenk Institute
  • 0/C/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SA, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Akademia przygoda
  • 9/Z/MAŁOPOLSKIE-, Zakup energooszczędnej suszarni próżniowo-kondensacyjnej w celu modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, DAMIAN ŚWIERC „STOLLDREW” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Homo Creatore
  • G3/S/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Nowe rozwiązania w zakresie leczenia i wsparcia chorych z zaburzeniami neurologicznymi. , MEDICAL PROCESS MANAGEMENT SP Z O.O., Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Akademia przygoda