Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Ćwiczenia edukacyjne – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne dopuszczamy poniższe zagadnienia do zaliczenia:

  • gra zespołowa : „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” i „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach”
  • gra zespołowa – „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie” oraz „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym”
  • gra edukacyjna – „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji” i Licencjonowane Symulacje Menedżerskie oraz „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879”
  • gra edukacyjna – „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na przykładzie dzieł Ojców Pustyni” oraz „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • zabawa językowa : „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie dostępnych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” i „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych”
  • zabawa kreatywna – „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941” oraz „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej”
  • symulacja edukacyjna – „Język angielski w wybranych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i „Prawosławie w Polsce”
  • zabawa menedżerska : „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego” oraz „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • zabawa strategiczna : „Częstość i długotrałość występowania pierwszych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” oraz „Prawa człowieka w Unii Europejskiej”