Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Sesje inspiracyjne – zaproszeni kursanci

Naszym poniżej wymienionym klientom uprzejmie składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto wysyłamy opisane niżej prezenty) za zaangażowanie na rozwiązanie testu badawczego, który przygotowali nasi mentorzy Krzysztof Krukowski, Hilary Dziubdziela, Leokadiusz Grabiński i Gerard Zielonko w badaniu Kieleckie Rękodzielnicze Szkolenia Team Building

  • Andrzej Słodkowski, Etnograf, Jutrosin, zdobywa wejściówkę na panel dyskusyjny „kształtowanie skutecznego przekazu w wybranych rodzajach komunikowania w organizacji” lub spotkanie firmowe i publikację „Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności)”
  • Dezyderiusz Szlagowski, Oceanolog, Będzin, zdobywa wejściówkę na kurs „Pamięć doskonała – podstawowe narzędzia efektywnej nauki i zapamiętywania” lub szkolenie team building plus książkę „Elementarne zagadnienia ekonomii”
  • Czesław Celary, Kurier, Kolno, otrzymuje kupon na wykład „unowocześnianie kompetencji osobistych managera produkcji” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i publikację „Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi”
  • Edmund Bruckman, Konserwator części, Niebylec, zdobywa wejściówkę na szkolenie „Gospodarowanie środkami trwałymi” lub spotkanie firmowe a dodatkowo wydawnictwo „Integracyjna psychoterapia uzależnień. teoria i praktykai praktyka”
  • Gracjan Komornicki, Autor tekstów reklamowych, Abramów, przyznajemy rabat na kurs „diagnoza kompetencji zawodowych ” lub spotkanie firmowe plus wydawnictwo „Automatyzacja bibliotek publicznych”
  • Franciszek Hejmo, Muzykolog , Siemień, przesyłamy bezpłatny voucher na szkolenie „Przewodnik biznesowy handlowca” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz publikację „Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik”
  • Mirosław Zakrzewski, Demograf, Ostrów, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „otwartość interpersonalna i efektywna komunikacja interpersonalna” lub warsztat z pracy zespołowej a ponadto publikację „ analizaDNA. kompletna metodologiai praktyka”