Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr ZIJZ/15 5 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Programu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Ocena skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Rzeszowie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kutnowski oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: Centrum Usługowe Małych Form Spółdzielnia Socjalna „MULTICO”, Huta Szkła Wyszków S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.(obecnie „Polskie Młyny S.A., PZZ Brzeg, ZPZ Szymanów, PZZ Bydgoszcz z siedzibą w Warszawie), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mebli Tapicerowanych KANITA, Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONE WZGÓRZE , „ORGANIKA-CAR” , AMMONO , FONEM.EU Joanna Gruba, KGHM Ecoren S.A., Linstal Sp. z o.o., REC Solutions Sp. z o.o., WILD 60`s Sp. zo.o., K2 Internet , Miasto i Gmina Debrzno, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.