Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Scenki szkoleniowe – podstawy programowe do egzaminu


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa kreatywna – „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku” i „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki”
  • gra strategiczna : „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych” i „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich”
  • symulacja decyzyjna – „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej” i Profesjonalne Gry Strategiczne i „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej”
  • gra edukacyjna – „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • zabawa menedżerska – „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na danych źródłowych z Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)” i „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • gra decyzyjna – „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków”
  • symulacja edukacyjna : „Sposoby zdobywania klientów. Wykorzystanie perswazji w broszurach firm ubezpieczeniowych” oraz „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”
  • zabawa językowa : „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „Prasa polska w zaborze pruskim wobec germanizacji w latach 1793-1918”
  • gra biznesowa : „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” i „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”