Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr UXG/46 1 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie seminarium przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Pomiar jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Kursy w Szklarskiej Porębie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: puławski oraz rzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „HUTMEN” S.A., Telekomunikacja Polska S.A. , Cementownia „WEJHEROWO” Sp. z o.o., Podgórska Spółdzielnia Iwalidów OCHRONA MIENIA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SATON” Sp. z o.o. , Wojciech Habina P.H.U. „TELE-SAT” , A+D Dariusz Gocławski, FiM Consulting , HARVEST KSIĘGOWOŚĆ , Laboratorium Kosmetyczne Anna S.C. Stanisław Kalicki, Anna Smoroń, PACK PLUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, TOPSIL T.Padee, T.Mąka Spółka Jawna, Górski Ogród Paweł Poniewierski , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMADENT”, Wytwórnia Suszarń Kazimierz Rokicki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.