Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Międzynarodowe szkolenia HR

 • E-usługa automatyzującą proces obsługi klienta w Internecie poprzez analizę i narzędziowe generowanie odpowiedzi na zapytania formułowane w języku naturalnym
 • Foresight technologiczny ekspansji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Implementacja środowiska obsługującego narzędzia analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych – treningi ze stresu
 • innowacyjne produkty do wykończenia wnętrz i elewacji budynku – treningi z kreatywności i współfinansowane szkolenia negocjacyjne
 • nowoczesne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz wdrożenie nowoczesnych produktów na rynku europejskim – szkolenia z zarządzania czasem
 • Tradycyjne Szkolenia Z Motywowania – warsztaty z zarządzania czasem i weekendowe szkolenia biznesowe
 • Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla systemu ERP Comarch OPT!MA
 • zdalna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – warsztaty HR
 • Komercjalizacja innowacyjnych urządzeń gaśniczych Telesto na rynku międzynarodowym – szkolenia z komunikacji
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia projektów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • MobiGuidepl – elektroniczna struktura mobilnych przewodników turystycznych – treningi interpersonalne
 • NajNoclegpl – elektroniczny serwis turystyczny: Porównywarka miejsc noclegowych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z delegowania
 • Ochrona patentowa metody aktywacji i inhibicji fosfofruktokinazy eukariotów, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w medycynie – warsztaty HR
 • OD KONSTRUKCJI DO PRODUKCJI – NOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I UŻYTKOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU NATURALNEMU – warsztaty interpersonalne
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Plan ekspansji importu 2010: Kancelaria na rynkach zagranicznych – treningi z konfliktów
 • Polish-coursescom – platforma e-learningowa do nauki języka wewnętrznego, jako języka obcego – szkolenia z komunikacji
 • Pozyskanie usług doradczych w zakresie harmonogramu dynamizacji eksportu firmy Macsoft
 • Prawouniipl – szkolenia oraz doradca on-line Twoją szansą na unowocześnienie – szkolenia z przywództwa
 • Promocja firmy Datentechnik na rynku izraelskim – treningi z delegowania
 • Recykling odpadów PET w innowacyjne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • Rozproszony proces raportowania i analizowania kosztów pracy budów zintegrowany z systemem zarządzania przedsiębiorstwem – treningi z obslugi klienta
 • rozwój eksportu w przedsiębiorstwie Slican poprzez sporządzenie strategii
 • skok technologiczny działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia negocjacyjne
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez eksport usług w zakresie IFS/Applications
 • skok technologiczny firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania Infrastruktury badawczej technik i technologii przemysłu tekstylno- odzieżowego
 • Stacjonarny Inteligentny system Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – warsztaty interpersonalne
 • Stowrzenie platformy elektronicznej PR SUPPORT, wspomagającej prace firm z branży Public Relations (PR)
 • Tworzenie planu rozwoju importu dla firmy Eko-ceramika 2 SC – szkolenia sprzedażowe
 • Uruchomienie portalu driftujmypl świadczącego e-usługę dostępu do wiedzy sportowej doświadczonych zawodników – szkolenia z przywództwa
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju oraz za granicą oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowania” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk pr
 • Wdrażanie koncepcji intensyfikacji eksportu przez firmę Magam – szkolenia z przywództwa
 • wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO „Blachownia” w zakresie procedury otrzymywania bisfenolu A – szkolenia z delegowania
 • Wspólna sprawa GreenGemorg – charytatywność on-line
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – treningi z zarządzania czasem
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjności firmy Bresch+ i jej towarów na rynku wschodnim – warsztaty z przywództwa
 • zakup i wdrożenie osystemowania do technologicznej kontroli i realizacji zleceń produkcyjnych
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty biznesowe
 • Zwiekszenie importu produktów przez Firmę NOVUM – szkolenia z kreatywności}