Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Gry Team Building – Europejski Panel


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji tu i teraz dziękują w imieniu Komórki Marketingu za czas poświęcony na mecenat naukowy – podpisano: Ryszard Golka, Norbert Okulski, Flawiusz Majerski i Eliasz Gawron

 • VI Międzyuczelniana Warsztat Seminaryjny team building Studenckich Towarzystw Naukowych
 • Gudniowy Kongres Ekspertów Zarządzania Wyjazdy Team Building
 • Konferencja Teoretyczna team building „Gospodarka cyfrowa. zagadnienia edukacyjne zarządzania”
 • Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole.
 • XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja studencka.
 • II Otwarte Spotkanie integracyjne Filozoficzno – Psychiatryczne „Norma oraz patologia”
 • 21 Tatrzańskie sympozjum Kwartalne edkukacja jutra
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w Słowenii
 • IX Wiosna z Fizjoterapią. CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH. AKTUALNE KIERUNKI SZYBKIEGO POSTĘPU FIZJOTERAPII i REHABILITACJI
 • Poczucie bezpieczeństwa publicznego a także ocena pracy w percepcji mieszkańców Słupska.
 • Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów a także świadczeniodawców
 • Studium Przypadku integracyjne Naukowe: „Rodzina w pracy socjalnej”
 • Polsko-ukraińska Kongres Planarny team building z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:”Relacje polityczne między Polską oraz Ukrainą. Doświadczenia jak również perspektywy”
 • Zmiany w systemie emerytalnym w Estonii a także na świecie