Nazywam się Michał Kot i specjalizuję się w przygotowywaniu szkoleń w organizacji edukacyjnej Training Projects. W minionym życiu byłam kierownikiem wydziału prawnego w międzynarodowym zakładzie wytwórczym. Z tego też powodu organizuję przede wszystkim treningi z tematyki zarządzania i wyjazdy team building dla branż przemysłowych.

Pomagam też w dziedzinie systemów motywacyjnych i motywowania kadr produkcyjnych.

Od ośmiu lat również angażuję się w opracowywanie zabaw team building i motywacyjnych oraz symulacji menedżerskich.

Prowadziłem szkolenia dla:

 • Tenneco Silesia sp. z o.o.,
 • Bridgestone Poznań sp. z o.o. ,
 • Saint-Gobain Polska sp. z o.o. ,
 • Hydro Extrusion Poland sp. z o.o. ,
 • Investa sp. z o.o.,
 • Payholding sp. z o.o.,
 • Zakłady Mięsne Silesia SA ,
 • NB Polska sp. z o.o. ,
 • Perła-Browary Lubelskie SA GK,
 • Apexim AB Paliwa sp. z o.o.,
 • Super – Pharm Holding sp. z o.o.,
 • Delaval Operations sp. z o.o.,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
 • Orion PU sp. z o.o.Współprowadziłem warsztaty w programach unijnych:
 • Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.29/1/2013,
 • Can You Teach Better? Improving the Qualifications of Teachers and Trainers,
 • Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. PN 383,
 • Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli,
 • Koszty transakcyjne w energetyce wodnej,
 • Metrologia i chemometria w analityce środowiska,
 • Podstawowe badania paliw, smarów, powłok lakierowych i klejów,
 • Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja układów mechatronicznych,
 • Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling. PN 389,
 • Teoria i praktyka rozpylaczy o przepływie zawirowanym,
 • Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego,
 • Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 365,
 • Oddolna inicjatywa- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z SP w Poddubówku,
 • Doświadczam, więc rozumiem,
 • Młodzieżowy English Club – z nauką za pan brat!,
 • „Specjalista ds. ratownictwa wodnego – płetwonurek,
 • „Jesteśmy bezpieczni na drodze,
 • Działaj lokalnie II – Ornontowice bliżej Europy,
 • Pomuzykujmy razem w Kotulinie,
 • Język angielski w administracji oświatowej,
 • Uczniowie na start! – wsparcie uczniów sołectwa Studzionka,
 • „Nauka przez zabawę,
 • Gra Gospodarcza – warsztaty z zakresu przedsiebiorczości dla liderów społeczności lokalnej powiatu sandomierskiego,
 • Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna, System szkolenia przeciwpowodziowego wśród mieszkańców gminy Opatowiec,
 • Nauka to wyzwanie!,
 • Marketing praktyczny – edukacyjne wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej,
 • Nasza szkoła szkołą równych szans,
 • Nieformalna Akademia Młodych Liderów,
 • MŁODZIEŻ PUSZCZYKOWA MA DOBRĄ RADĘ!,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa w gminach Koło i Babiak,
 • Spawacz – pracownik poszukiwany,
 • Edukacja i integracja w Klubie Malucha w Granowie,
 • Kołduny w rosole – rozwój umijętności gastronomicznych,
 • Nurek – zawodowiec,
 • Nowe kompetencje,
 • Kompetencje to podstawa.,
 • Wyróżnić się z tłumu! – Język Francuski,
 • Podnieś kwalifikacje – sukces gwarantowany!,
 • CYFROWI= PRZEBOJOWI,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2007-2008, 2009 i 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 • Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2008, 2009 i 2010, Urząd Marszałkowski Województwa PodlaskiegoAutor wydawnictw: „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 21: Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Chromatografia i techniki elektromigracyjne, Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej, Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych, Kształtowanie relacji powiatowych urzędów pracy z pracodawcami, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Nowe aktywne komponenty polimerowych ogniw paliwowych, Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. PN 382, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 1(4)2013. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy, Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi, Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. PN 400.
  Akredytowany coach: Swiss Strategic Diploma

  Ten portel dotyczy właśnie moich gier. Zachęcam do lektury.