Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba osób pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom licznych osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na poziom bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo używania wielu maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne powodują znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą może rozruszać odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku liczba ludzi bez pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez wielu osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Takie hasła usłyszeć już można od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo używania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały wymieranie pewnych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Na pewno sytuacja tego typu występuje w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla naszej gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany regularny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w roku 2017 ogólna ilość osób bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Takie hasła często się słyszy od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo wymyślenia dużej liczby urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie pewnych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres wynagrodzenie. Do wyznaczonej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ważna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w zakresie tego projektu skorzystać mogą poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik to jeden z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie są nawet świadomi, ile negatywnych skutków niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się też często PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko 60 procent wszystkich zwolnień jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.