Zorganizujemy dla naszych uczestników szkolenia i sesje e-learningowe na tematy wymienione poniżej:

  • Przyrząd do wytaczania powierzchni walcowych o zarysie hiperboloidalnym – kursy .
  • Sposób realizacji stałego czasu wyprzedzenia w automatycznym synchronizatorze obi ekt ów elektroenergetycznych prądu przemiennego – wyjazdy . Absorber do mokrego odsiarczania spalin i oczyszczania ich z pyłów lotnych – szkolenia dla menedżerów . Opiekacz bębnowy, zwłaszcza do opiekania płatków kukurydzianych – szkolenia dla pracowników .
  • Sposób badania pracy oraz sprawności technicznej urządzeń do prac podwodnych, zwł asz cza urządzeń spawalniczych, narzędzi hydraulicznych, urządzeń defektoskopii podwodnej oraz oświetlenia – gry .
  • Stół do prasowania odzieży – szkolenia .
  • Sposób i urządzenie do neutralizacji zużytych kąpieli po trawieniu stali w roztwo rze kwasu siarkowego – warsztaty . Kierownica wstępna – szkolenia . Urządzenie do paletyzacji wyrobów z ruchomego transportera – gry . Biopreparat paszowy w formie suszonej – wyjazdy z przywództwa . Urządzenie do samoczynnego dozowania trocin do pieców centralnego ogrzewania na p ali wo stałe – gry