Oto baza opracowanych przeze mnie symulacji biznesowych, które szkoleniowcy mogą uzyskać ode mnie w formule bezterminowej franczyzy:

– Malinowe kierowniczki i błękitni handlowcy – trzydziestominutowa interaktywna internetowa gra szkoleniowa na temat zróżnicowania i różnorodności kulturowej w organizacji
– Morska pułapka – dwugodzinna interaktywna korespondencyjna rozgrywka menedżerska dotycząca funkcjonowania zespołu pod presją zagrożeń
– Sportowe mistrzostwa żółwi i hipopotamów – jednorundowa integracyjna karciana symulacja szkoleniowa na temat motywowania i delegowania zadań
– Magiczni kasjerzy na wzgórzach Księżnej i Kopciuszka – dwugodzinna podstawowa internetowa gra menedżerska dotycząca procesu obsługi klienta
– Więcej rubinów z fabryki ołówków – dwugodzinna inspiracyjna plenerowa rozgrywka strategiczna dotycząca kreatywnego myślenia w filozofii LEAN.