Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr CMS/88 7 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Europejskiego Trustu Społecznego

Porządek dyskusja podczas konferencji zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Z Przywództwa
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wadowicki oraz kolbuszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Pawel Matras SKOW – BRUK, OPOCZNO S.A., Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK S.A., Rolvet sp.j. Hurtownia Leków Weterynaryjnych, Kaliska Telewizja Kablowa „TELE-CAL” Spółka z o.o. , MASTER Sp. z o.o. , ART REKLAMA DARIUSZ ŚWIĄTEK, BARBARA ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA, Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Adamek, Innovativa Sp. z o.o., LEDIKO Walendowski i Wilanowski Spółka Jawna, Shopifier sp. z o.o. , Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., FABRYKA OKIEN VIDAWO Stanisław Pokrywka, Tomasz Tabor, Damian Rzeźnik – DM Project

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.