Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Scenki strategiczne – wytyczne do zaliczenia


Informujemy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa – „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • symulacja językowa : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” oraz „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym”
  • symulacja biznesowa : „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)” oraz Gry Biznesowe i „Ziemskie piekło Oświęcimia”
  • gra kreatywna – „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” i „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • symulacja językowa : „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego” oraz „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej”
  • zabawa kreatywna : „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs” i „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • gra lingwistyczna : „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” i „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na modelu pierwszych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)”
  • symulacja kreatywna : „Ludowe nazwy roślin” oraz „Zagadnienie trudnych relacji między matką a córką w dyskursie familijnym”
  • zabawa biznesowa – „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie ocenianych utworów literackich” oraz „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”