Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Granty Europejskie na warsztaty biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Program Strukturalny” do trzeciego etapu dostały się niżej wymienione granty:

 • stworzenie elektronicznej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – szkolenia firmowe
 • zbudowanie mobilnej, bezobsługowej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania zasobów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – warsztaty z asertywności
 • Warsztaty Z Prowadzenia Prezentacji w Warszawie – warsztaty biznesowe
 • – treningi z delegowania
 • stworzenie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – warsztaty z delegowania
 • wypracowanie serwisu mobilnego zerolimitupl obejmującego nowoczesny proces do publikowania ogłoszeń oraz wyszukiwarkę ofert – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie, wdrożenie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – szkolenia z konfliktów
 • progres innowacyjnosci FAKRO – badania i implementacja nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie udziału sprzedaży eksportowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – warsztaty negocjacyjne
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – szkolenia miekkie
 • certyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez implementacja platformy B2B – szkolenia z konfliktów
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego uruchomienie w nowoczesnym budownictwie – warsztaty handlowe
 • Budowa i wyposażenie Centrum IT Wilanów – szkolenia biznesowe
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEPR liderem na międzynarodowym rynku rękodzieła – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu-publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez implementacja autorskiej, innowacyjnej linii technologicznej druku i oprawy – treningi biznesowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – treningi ze stresu
 • eHQ – stworzenie nowoczesnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – warsztaty negocjacyjne