Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Ćwiczenia kreatywne – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Szkoleniowe rekomendujemy następujące zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce” i „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • gra zespołowa : „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku” i „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza”
  • symulacja lingwistyczna – „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa” i Doktoranckie Symulacje i „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow””
  • gra strategiczna : „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” i „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”
  • gra zespołowa : „Opady atmosferyczne na Roztoczu” i „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego”
  • zabawa zespołowa : „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na przykładzie wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.” oraz „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z współczesnych wydarzeń politycznych. Na modelu obserwowanych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • gra słownikowa – „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” oraz „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie obserwowanych filmów”
  • symulacja decyzyjna : „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” oraz „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego”
  • symulacja kreatywna : „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą” i „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku”