Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem programu nr KWS/51 6 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Plan debata w czasie seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Warsztaty w Bielsku Białej
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • na lata 2007-2013″
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: puławski oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Sroka Franciszek Uslugi Stolarskie, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., ZELMER S.A., Karina Itrych-Migowska, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie , „POLONIT” – , AGROBOOKING SP. Z O.O. , ePaper Solutions Sp. z o.o., Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” , Proteon Pharmaceuticals , Trinity Capital spółka komandytowa, Leader Business Institute Anna Cywińska, SUPERVISOR , Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.