Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr CIJF/67 3 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Programu Spójności

Agenda dyskusja podczas konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Audyt stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Częstochowie
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tomaszowski oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: „BUDOKOR” S.A., Polskie Zakłady Zbożowe S.A. , Zakłady Mebli Giętych „FAMEG” S.A., , P.P.U.H. M-SAT Janusz Miazek, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie , Baltic Medical S.A., EKOPAK-PLUS Sp. z o.o., Jurajska Spółdzielnia Pracy, NAMAROL BUDOWA-MONTAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH Jacek Kudlański, Rolimpex Nasiona , Zakład Produkcyjno-Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski, GAMBIT LUBAWKA , INTERNATIONAL PLASTIK POLSKA Sp. z o.o., Polservice Geo

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.