Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr MUR/12 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda debata podczas spotkania obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Wiśle
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kutnowski oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., Odra-Tourist S.A., Ancar ZHU Adam Niedzielski, SAMM Stanisław Ludwiniak, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Ekran”, P.H.U. „ORBISAT” S.C. B. Ojcowicz & W. Ojcowicz, 12M , DENTAL „S” Mariusz Szajda, Future Processing Sp. z o.o., MEDOS Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna, Service Magic Marcin Wiktor, Zbigniew Kędziora „ANECO” Eksport-Import, Ki-Map Bartosz Standio, BELWEDERSKA CLINIC , SiP Consulting Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.