Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Szkolenia Team Building – Dziesiąty Kongres


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Zespołu Organizacyjnego za czas poświęcony na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Dezyderiusz Duchnowski, Denis Gierok, Elizeusz Kukla i Roman Kukla

 • I Międzynarodowa Szkolenie Symulacyjne team building Studentów jak również doktorów ”
 • Kwartalny Panel Coachów Korporacyjnych Warsztaty Integracyjne W Plenerze
 • Społeczne działanie prawa
 • Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii oraz praktyce”
 • Wernakularyzm oraz neowernakularyzm w sztuce, literaturze a także myśli o sztuce.
 • III Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa „Badania Dyskusyjne w medycynie – bioetyka i prawo”
 • Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych a także innych” (Seminarium team building sprawozdawcze zamykające etapy badawcze w programie strategicznym NCBiR), Bałdy
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building na temat Zanieczyszczenia Światłem
 • IX Wiosna z Fizjoterapią. CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH. BIEŻĄCE KIERUNKI SZYBKIEGO POSTĘPU FIZJOTERAPII jak również REHABILITACJI
 • XXIV Seminarium team building nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”
 • Ósme sympozjum Koleopterologów Krajów Nadbałtyckich
 • Znaczenie gospodarcze i polityczne regionu Bałtyku XVI-XXI w.
 • X Konferencja Dydaktyczno – Szkoleniowa Kardiologia Europejska
 • XI Międzynarodowa Konferencja Teoretyczna team building Globalne obszary badawcze rolnictwa, leśnictwa a także mikroekonomii żywnościowej