Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Gry menedżerskie – kierunek prof. Pawlak


Gry kreatywne – opracowania na ćwiczenia:

 • Gry Na Szkolenia
 • Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. H. Brzytwa
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska działań menedżerskich i finansowych informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013
 • Jachtowe roboty bosmańskie
 • Gry szkoleniowe , dr hab. H. Choroba
 • Ocena biznesowa Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena biznesowa skuteczności i efektywności wsparcia w projektach szkoleniowych wdrażających programy typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL w Województwie Pomorskim
 • Polska. Przewodnik szkoleniowy turystyczny
 • Szlak Łemków Sądeckich (część słowacka) – materiały szkoleniowe
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • Z różnych dziedzin sztuki
 • ABC Chrześcijaństwa – Alfred Cholewiński (1)
 • Odchodząc – Robert Silverberg (536)
 • Kazimierz Siemienowicz – Tadeusz Nowak (927)
 • Najdawniejsze dzieje ziem Polskich – *.* (1538)
 • Na wyżynach – Maria Rodziewiczówna (2247)
 • Opowieść o Alvinie stwórcy (tom 1 – Siódmy syn) – Orson Scott Card (2955)
 • Róże pani Cherington – Craig Rice (3328)
 • Ustawa XII tablic – Maria Zabłocka (4488)
 • Odprawa – Timons Esaians (4865)
 • Symbolizm i symbolika w poezji młodej polski – Maria Podraza-Kwiatkowska (5969)
 • Marionetki – Gene Wolfe (6291)
 • Poczta elektroniczna – Leszek Całka (6608)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. C. Chrzęstek