Szkolenia zamknięte i wyjazdy team building – Michał Kot

Licencjonowane gry i ćwiczenia biznesowe. Sale konferencyjne i hotele

Spotkania Team Building – Coroczny Panel


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie serdecznie składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Nadzoreczej za kilka chwil dedykowanych na udzilone licencje i know how – podpisano: Fryderyk Gawleński, Ignacy Olechnowicz, Segiusz Firląg i Faustyn Czyżewski

 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Studenckich Kół Naukowych
 • Bydgoski Panel Specjalistów branży energetyki Imprezy Integracyjne i Team Building w Warszawie
 • Filozofować eksperymentalnie – Umysł w świecie kultury
 • zagadnienia edukacyjne hodowli jak również chowu bydła mięsnego
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Droga do samodzielności-dorosła niepełnosprawność” 21 kwiecień 2016r. Politechnika Koszalińska
 • Możliwości jak również kierunki wykorzystania wyników programu wieloletniego IUNG-PIB. Ocena realizacji zadań programu wieloletniego w 2014 roku.
 • Studium Przypadku integracyjne „Specyfika procesu legislacyjnego …”
 • XV Konferencja Zbiorniki 2015. Zbiorniki na materiały sypkie a także ciecze, obiekty przemysłowe oraz hydrotechniczne.
 • Konferencja polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oddział w Poznaniu
 • Kurs Branżowy team building organizowana przez Zakład Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu
 • IV Kursokonferecja HR team building „ Bezpiecze ń stwo jak również Obronno ść SEC & Def
 • Ocena gleb użytkowanych rolniczo
 • XV konferencja Energia 2014 Energetyka Odnawialna w Unii
 • Efektywna komunikacja a relacje interpersonalne